TRAINERS

Riny van As

Riny van As, studeerde af als deskundige in marketingcommunicatie, hypnotherapie en NLP. Zijn 30-jarige ervaring als coach en trainer staan garant voor efficiëntie in bewustwordings- en veranderingsprocessen. Een pragmatisch inlevingsgevoel en visie, door juiste tracering van individuele gedragskenmerken op basis van onderzoek via een Metaprofiel Analyse® typeren zijn effectiviteit. Als internationaal gecertificeerd coach en trainer gebruikt Riny van As hiervoor als ondersteunend instrument de als merk beschermde methode van MindSonar®. Hiermee weet hij doelgericht en effectief te anticiperen op zowel het emotionele streven van de deelnemers als wel op het daaruit voortvloeiende gewenste resultaat in hun functioneren. Zijn benadering leidde diverse malen naar interviews en demonstraties op radio en tv.

Jantine Wijtsma

Jantine Wijtsma is in de trainingstrajecten van Target Training van grote meerwaarde vanuit haar HR-vakkennis en haar ruime ervaring in het denken in rollen en systemen. Voor de deelnemers aan de cursussen van Target training heeft zij vanuit de praktijk(h)erkenning van hun vraagstukken snel de juiste handvatten beschikbaar, waar de cursisten dan altijd mee verder kunnen. Haar missie is om organisaties en medewerkers mee te nemen in de spannende ontwikkelingen op nieuwe (arbeids)markten. We weten niet waar het heengaat, en toch moeten we met zijn allen om leren gaan met onzekerheid, flexibiliteit en “van welvaart naar welzijn”. Als coach en trainer heeft zij daarvoor alles in huis. En als internationaal gecertificeerd Mindsonar® deskundige levert zij daarbij, zowel in de adviesfunctie voor de Metaprofiel-Analyse als in de cursussen over denkstijlen voor verschillende doelgroepen, zoals makelaars / taxateurs, notarissen, kandidaat notarissen en notarisklerken, haar grote bijdrage aan de praktijktoepassingen van Target Training.