PERSONAL BRAINER

Met de juiste stemming sneller en beter resultaat. Stemming stuurt gedrag.

Gedrag tussen mensen verloopt beter als deze daarbij gevoed wordt door onbewust positivisme en spontaan zelfvertrouwen in de eigen privé- en werkbeleving. Zelfsturing, persoonlijke ontwikkeling en coaching worden daarom steeds belangrijker in het huidige bedrijfsleven. De door Target Training hiervoor opgeleide coaches begeleiden u daarbij onder de beschermde titel “Personal Brainer”.

Target Training biedt hierin unieke trainingen op basis van beproefde technieken vanuit NLP, Metaprogramma’s, Gestalt, Voice Dialogue, Ericksoniaanse hypnotherapie in combinatie met marketingcommunicatie, welke Riny van As vanuit een 35-jarige ervaring heeft ontwikkeld en uitgediept tot trainingen, waarbij de integriteit en het respect voor de onbewuste geest centraal staan. Deze zijn gebundeld onder de noemer IMR®, Intelligent Mind Resetting. Daarmee kunnen met een direct effect op bewust en onbewust niveau de doelen van zowel de organisatie als het individu sneller worden bereikt. De flexibiliteit binnen het totaal van de gehanteerde inzichten geeft de deelnemers onmiddellijk de juiste keuzemogelijkheden om altijd de gewenste stemming bij zichzelf en anderen op te roepen. Fun en function zijn daarbij de drijfveren die hen nu in staat stellen daar gepaste vaardigheden in te blijven ontwikkelen.

Richting aan organisatie én individu

De kracht van mensen wordt bepaald door evenwicht. Harmonie in rationele en emotionele daadkracht. Daardoor hebben mensen een beter contact met zichzelf en anderen.

Op basis van onderzoek naar denkstijlen kan Target Training het gewenste effect precies op de wensen van het individu of een heel team afstemmen. Men krijgt inzicht in eigen en elkaars’ kwaliteiten en aandachtspunten. Vanuit dat begrip werkt een actieplan effectief. Men ontwikkelt gelijktijdig nieuwe vaardigheden die persoonlijke talenten en werkprestaties op een hoger plan brengen. IMR® belooft een concreet en direct inzetbaar resultaat. Door het leren modelleren van gewenst gedrag, krijgt men controle op interne mentale processen. Men krijgt meer oog voor de waarden van elk individu afzonderlijk. Hierdoor kunnen deze makkelijker worden gebundeld tot de onwrikbare synergie van een efficiënt team. Met beleid worden zo, door een hernieuwd evenwicht tussen cognitie en emotie, de gewenste uitkomsten sneller concreet gemaakt.

IMR® biedt daarbij tools voor:

 • zelfinzicht in wisselende emoties en blokkerende factoren
 • emotionele balans in intra- en intermenselijke relaties
 • begrip in het gevoelsleven en gedrag van anderen
 • afstemming en richting geven aan gewenste uitkomsten
 • controle op gezondheid en gedrag
 • versterking van het communicatieve vermogen
 • evenwichtige teamgeest voor maximale prestaties
 • werkzame creativiteit in persoonlijke veranderingsprocessen
 • inzicht op afstemming van eigen waarden en die van anderen
 • flexibiliteit in controle op stemmingen in nieuwe situaties
 • toenemende balans in privé- en werkrelaties
 • vergroting van initiatieven in het leggen van contacten
 • meer kracht in leiderschap
 • vergroting van creativiteit in privé- en zakelijke toepassingen
 • daadkracht in werving, verkoop en management situaties
 • vergroting van creativiteit in productontwikkeling en productieprocessen
 • constructieve beïnvloeding van onbewuste processen
 • versnelde besluitvaardigheden
 • overtuigingskracht in verbale- en non-verbale lichaamstaal
 • zelfvertrouwen en assertiviteit in gevarieerde contexten
 • hantering van conflict- en stresssituaties
 • verandering in de richting van privé- of zakelijke wensen
 • aandachtspunten en valkuilen in de huidige situaties
 • verbetering van de relatie, economische situatie, spiritualiteit, financiële situatie
 • carrière-sturing voor de toekomst die je toekomt

De Personal Brainer begeleidt u van goed gevoel naar doel

Uw persoonlijke uitkomst is bepalend voor het resultaat van wat u van uw Personal Brainer mag verwachten. 

Tijdens de coachingstrajecten wordt op vertrouwelijke wijze alle aandacht gegeven aan de individuele omstandigheden.

De Personal Brainer is daarmee ook inzetbaar voor reïntegratietrajecten, assessments en loopbaanbegeleiding.

Doelgroepen: bedrijven, instellingen, onderwijs, gemeenten, management en sales afdelingen, de sociale zorg sector, de gezondheidszorg en iedereen die privé en/of zakelijk beter wil kunnen functioneren.

In overleg met de cliënt kan, om heel gericht aan oplossingen te werken, voorafgaand aan de coachingsgesprekken een Metaprofiel Analyse®) thuis via de eigen computer worden gedaan. Dit onderzoek naar denkstijlen duurt iets minder dan 1 uur en karakteriseert iemands manier van denken, waarbij patronen worden herkend in hoe iemand in een bepaalde context waarneemt, denkt, voelt en handelt. Als internationaal gecertificeerd coach en trainer gebruikt Riny van As hiervoor als ondersteunend instrument de als merk beschermde methode van MindSonar®.

De individuele sessies leren de daaraan gekoppelde handvatten en valkuilen voor de toekomst naar behoefte individueel in te zetten, respectievelijk te corrigeren. Target Training heeft de visie dat mensen recht hebben op kennis over zichzelf en er recht op hebben om op basis daarvan stil te staan bij zichzelf en juist daardoor te groeien en te veranderen. De analyse van het onderzoek geeft duidelijkheid in de situaties waarin men nu is en het te verwachten of aan te passen verloop in toekomstige ontwikkelingen.

Resultaat coaching op basis van Metaprofiel onderzoek:

 • inzicht in de eigen kwaliteiten en mogelijkheden voor verdere toekomstige ontwikkelingen
 • handvatten voor zelfcorrectie in gedrag
 • communicatie tools voor inter- en intramenselijke toepassing
 • gericht inzicht in de eigen onbewuste denkprocessen
 • inzicht in mogelijkheden voor meer controle op emotionele processen

De Personal Brainer werkt met ‘IMR, Intelligent Mind Resetting®’ als methode universeel aan het verhogen van creativiteit, een nooit aflatende activiteit en energie en aan mentale processen voor de beleving van gezonde privé- en werkomstandigheden.